Studie av kognitiv beteendeterapi vid fibromyalgi

Välkommen till anmälan till studien "Randomiserad kontrollerad prövning av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi vid fibromyalgi" som bedrivs vid Karolinska Institutet.


Kort information om studien

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har tidigare visat sig effektiv mot fibromyalgi, men vi vet inte vilken sorts KBT-program som har bäst effekt. Den här studien jämför två olika slags internetförmedlad KBT vid fibromyalgi. Vi vill undersöka vilken av dessa sorters KBT som är bäst för att minska fibromyalgisymtom och förbättra människors mående, livskvalitet och sätt att fungera i vardagen.

Eftersom båda behandlingarna ges via internet skulle dessa kunna erbjudas till patienter i hela landet, och därmed kunna hjälpa många som lider av fibromyalgi. Om du har fibromyalgi undrar vi om du vill vara med i denna studie och gå i KBT via internet.

Vem vänder sig studien till?

Vi söker dig som har fibromyalgi och vill delta i en internetlevererad psykologisk behandling under 10 veckor. För att vara med i studien behöver du ha fått diagnosen fibromyalgi av läkare.

Studien är öppen för vuxna i hela Sverige. Du behöver ha tillgång till internet, kunna läsa och skriva på svenska och kunna arbeta med din behandling ca 4-6 timmar varje vecka under 10 veckor.

Inga fysiska besök krävs. Du kan vara boende var som helst i Sverige och deltagandet är kostnadsfritt.

Hur går anmälan till?

För att anmäla dig behöver du fylla i 7 frågeformulär via internet för att beskriva din bakgrund och ditt mående. Detta tar ca 15-20 min. Sedan gör du en bedömning med psykolog eller psykologstudent via video eller telefon vilket tar ca 15-25 min. För att delta i projektet behöver du uppfylla i förväg bestämda kriterier. Kriterierna är utformade för att säkerställa din säkerhet och göra det möjligt att dra riktiga slutsatser av studien.

  • Klicka på denna länk för att läsa ett dokument som ger en noggrann beskrivning om hur studien går till.
  • Om du är intresserad av att delta i studien klickar du på "Påbörja anmälan" nedan. Du kommer då att behöva identifiera dig själv med BankID.
  • Därefter lämnar du samtycke till att delta i studien och anger dina kontaktuppgifter.
  • Du kommer sedan vidare till 7 frågeformulär om din bakgrund och din levnadssituation
  • Efter att vi har mottagit din intresseanmälan blir du kontaktad för en intervju med en psykolog eller psykologstudent.
  • Därefter fattas beslut om du kan delta i studien.

Hur går behandlingen till?

KBT vid fibromyalgi innebär inte att vi ser fibromyalgin som psykologisk eller symtomen som inbillade. I båda behandlingarna arbetar vi med att identifiera faktorer som kan bidra till att du blir onödigt störd och hindrad av din fibromyalgi. Tillsammans med dig undersöker vi de beteendemönster som kan vara bra att förändra för att må bättre, fungera bättre i vardagen och uppnå ökad livskvalitet.

Som deltagare lottas du till en av de två behandlingarna. Du har alltså inte möjlighet att själv välja vilken sorts KBT som du vill gå. Båda behandlingarna sker via internet och är 10 veckor långa. Du arbetar självständigt men har kontakt med en behandlare via textmeddelanden som ger dig tips och råd om hur du kan arbeta med behandlingen och besvarar dina eventuella frågor. Inga videosamtal ingår. Du loggar regelbundet in på studiens säkra webbsida med BankID.

Om du har frågor eller vill ha mer information om studien är du välkommen att kontakta ansvarig forskare Maria Hedman-Lagerlöf, maria.hedman-lagerlof@ki.se

Påbörja anmälan